Elektronické slovníky a e-knihy ECTACO: Papírový slovník nebo elektronický

Via Scoop.itJetBook K-12 Education eBook System ECTACO

// // V tomto článku budeme se snažit porovnat dva různé typy slovníků – elektronické a papírové. Za základnu elektronických slovníků, vemen elektronické kapesní slovníky, které mohou být použity kdykoliv a kdekoliv. Slovník ECTACO ECz 900 Deluxe “Elektronický kapesní slovník” či “elektronický kapesní překladatel” se staly běžnými pojmy. Při tom slovo “elektronický” charakterizuje svůj objekt na tolikéž povrchně, nakolik opačný mu atribut “papírový” – tradiční slovníky. Obvykle předpokládá, že elektronický slovník – je zavedený do něho papírový slovník, který je vybaven pohodlnými prostředky vyhledávání, zobrazování a překladu. Dříve než přejdeme k možnostem elektronických slovníků, se zastavíme na problematice klasických “papírových” slovníků. Problémy “papírových” slovníku, jako nosiče informací. Tradiční “papírový” slovníky mají podle našeho názoru zásadní ě základní nedostatky, charakteristické pro tuto oblast lidské činnosti: 1. Čím větší je objem “papírového” slovníku, čím větší, kompletnější a důkaznější popis lexikálních významů, tím je obtížnější v používání. Příkladem je 20ti tomný Oxfordský slovník. Pokuste se najít něco ve slovníku a okamžitě pochopíte, že čas strávený na hledání je příliš dlouhý. 2. Čím plnější a hlubší popis významy slov, tím slovník méně odpovídá současné jazykové a kulturní situaci. Velmi dlouhý cyklus tvorby a modifikace papírových slovníků přivede k tomu, že hodnoty, příklady a překlady slov a výrazů se podstatně liší od reality. Změna jazyka je rychlejší, než dochází ke změnám v papírových slovníkách. Zejména je to typické pro hovorovou lexiku. Funkce fixace současného stavu jazyka mají malé slovníky, ale nové významy slov a jejich překlady, často odděleny od svých jazykových kořenů, špatně nebo libovolně vysvětlený. A proto můžeme tedy s jistotou tvrdit, že “papírové” slovníky – toto už předešla etapa vývoje v oblasti výuky cizích jazyků. Kde je tedy ten výstup z této situace? Podle našeho názoru – je to rozvoj elektronických paměťových médií, zejména – elektronických kapesních slovníků. Možnosti elektronických slovníků. Elektronické slovníky umožňují překonat některé z uvedených problémů. Mezi nové funkce elektronického slovníku patři: 1. Mnohem větší možnosti zobrazení obsahu slovníkových článku (slova a jeho překlady), včetně možnosti částečného zobrazení podle různých kritérií, různé grafické nástroje, které se nepoužívají v běžných slovníkách. 2. Využití pro přístup k obsahu různých lingvistických technologií, jako jsou morfologické a syntaktické analýzy, full-textové vyhledávání, identifikace a syntéza zvuku, atd. Z hlediska uživatelé smysl realizace v elektronickém slovníku všech těchto technologií spočívá v tom, že stává se možným rychle získat informace, která je obsažena někde v hlubinách slovníku a přímo odpovídá té žádosti, která je formulována uživatelem ve vhodné pro něho formě. Jako příklad, můžeme představit česko-anglický slovník společnost ECTACO ECz900T. Úplný popis funkcí slovníku je možné nalézt na adrese http://www.cz-slovnik.cz. Neměli bychom však zapomínat, že elektronický slovník – to přece jen není kniha, to je skutečný pracovní přistroj, od něhož můžeme očekávat aktuality, přesnosti a snadnosti použití. Nová slova, termíny, a celé pojmy objevují se s hrozivou rychlostí a okamžitě nachází své místo v jazyce. Operativně odrážet všechny jazykové změny a dodatky(doplnění) v papírových slovníkách není možné z pochopitelných důvodů: příliš často je třeba opakovat celý multi-krokový a dráhy cyklus editování, předtiskové přípravy, a totiž samotného tisku. Možnost rychlého doplnění / aktualizaci elektronického slovníku, nenáročnost na systémové zdroje, kompaktnost programu a relativní snadnost její vytvoření umožňují slovníkům Partner 900 společnosti ECTACO (www.ectaco.cz) zajistit maximální komfort, jak při výuce cizích jazyku, tak i při používání v jiných oblastech profesionální činnosti. ECTACO Info http://www.cz-slovnik.cz, www-slovnik.cz, http://www.ectaco.cz Share / Save Email Add to Favorites   FacebookDeliciousGoogle BookmarksMySpaceMessengerYahoo BookmarksMister-WongGoogle ReaderXINGNetvibes SharePosterousBusiness ExchangeTechNetArtoSmakNewsAIMIdenti.caBlogger PostBox.netNetlogShoutwireJumptagsFunPPhoneFavsNetvouzDiigoBlogMarksStartAidKhabbrYoolinkTechnotizieMultiplyPlaxo PulseSquidooBlinklistYiGGSegnaloYouMobFarkJamespotTwiddlaMindBodyGreenHuggNowPublicLiveJournalHelloTxtYampleLinkatopiaLinkedInAsk.com MyStuffMapleConnoteaMyLinkVaultSphinnCare2 NewsSphereGabbrTagzaVodPodAmazon Wish ListRead It LaterEmail Yahoo MailAOL Mail TwitterDiggGoogle BuzzRedditStumbleUponBeboWordPressOrkutEvernoteStrandsDailyMeMSDNExpressionTipdPlurkYahoo MessengerMozillacaTypePad PostMixxTechnorati FavoritesCiteULikeHemidemiInstapaperXerpiWinkBibSonomyTailrankKledyMeneameBookmarks.frNewsVineFriendFeedPingProtopage BookmarksFavesWebnewsPushaSlashdotAllvoicesImera BrazilLinkaGoGounalogDiglogTumblrCurrentSpurlOneviewSimpyBuddyMarksViadeoWistsBackflipSiteJotDZoneHyvesBitty BrowserSymbaloo FeedsFolkdNewsTrustPrintFriendlyTuentiRediff MyPage Google GmailHotmail     Send from any other email service: Any email       AddToAny by Lockerz
Show original

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s